lunes, 23 de enero de 2012

Manifest aprovat el dia 23 de Gener del 2011 a Solsona

L'Ecoxarxa del Solsonès és un col·lectiu de persones de la comarca unides per crear espais econòmics alternatius a l'economia actual, així com mecanismes de suport, ajuda mútua i aprenentatge, en base a criteris de sostenibilitat ecològica, proximitat i solidaritat.

Una ecoxarxa és un espai alternatiu d’intercanvi de béns, serveis i coneixements que vol recuperar la dimensió ètica i humana en els bescanvis, tot fomentan unes relacions més properes, justes i solidàries. Està basada en l'economia local, els productes ecològics i el consum responsable, amb la voluntat de reforçar vincles socials comunitaris basats en la confiança, la reciprocitat i la cooperació.

Creiem que l’ecoxarxa és un camí per sortir dels patrons de vida alienats del model neoliberal, i per poder crear formes de vida més plenes, comunitàries, sostenibles i que fomentin la col·laboració.

Proposem assolir l’autosuficiència per cobrir les necessitats bàsiques mitjançant unes estructures transparents i autogestionades on tothom pot oferir els seus serveis, coneixements o béns i exposar les seves necessitats.

També volem contribuir a articular i enfortir els llaços entre productors ecològics de la Bioregió, tant entre els ja existents i agrupats en xarxes, com entre els nous, amb la finalitat de construir formes de comercialització, local i externa, conjuntes i col·laboratives. 

L'Ecoxarxa del Solsonès facilitarà les relacions entre persones basades en la confiança i el suport mutu, alhora que servirà per satisfer necessitats i desitjos. Ens adonarem d’allò que sabem i podem fer, i tindrem l’oportunitat per sentir-nos membres útils dins una comunitat.

El valor del treball o dels béns es determinarà dins de la xarxa d'intercanvi, no ve donat per un sistema econòmic global i fora del nostre control.

COM FUNCIONA L'ECOXARXA?

Cada participant posa en comú els objectes, serveis i/o coneixements que ofereix i el que li agradaria rebre. La xarxa crea un mitjà de comunicació intern que de manera directa ens permet arribar a un acord.

Els intercanvis es poden fer de 3 maneres diferents:

-       intercanvi directe entre dos o més usuaris. Tu tens alguna cosa que a mi m'interessa i jo tinc el que a tu et fa falta.

-       banc de temps on  es comptabilitzen els intercanvis en hores de treball.

-       fent ús d'una moneda social que permet el funcionament d'un sistema d'intercanvis multirecíprocs, sense fer ús del diner convencional.


LES ASSEMBLEES
És l’espai de presa de decisions i de participació. S’hi discuteixen obertament tots els processos relacionats amb la gestió de l'organització de la xarxa i es prenen decisions, sempre sobre la base de la pràctica del consens -i no de la votació.
Tots els usuaris, i també totes les persones que encara no coneixen ni participen en la xarxa i ens volen visitar per conèixer millor la proposta, estan convidats a participar, donar la seva opinió i prendre part en la presa de decisions. 

PER QUÈ LA MONEDA SOCIAL?
- No permet l’especulació i no s’encareix amb el pas del temps. Donar crèdit o acumular-la no té sentit.
- Es crea amb el treball i no amb el deute. La seva creació va íntimament lligada a la riquesa que crea el propi individu mitjançant les transaccions que realitza.
- Les persones que formen part de l'Ecoxarxa es reuneixen regularment per dur a terme acords sobre el seu funcionament de manera democràtica.
- Serveix per posar un valor als béns i serveis.
- Fomenta les relacions socials entre  les persones integrants i atorga una dimensió ètica a les transaccions econòmiques.
- Reconeix el caràcter multidimensional de l’ésser humà i permet  a les persones  desenvolupar activitats considerades com a "improductives" per l'actual sistema.
QUÈ HA DE FOMENTAR UNA ECOXARXA?

  • Ha de ser una alternativa econòmica al sistema actual, tant econòmic com social.
  • Ha de promoure el consum ecològic i de proximitat.
  • Ha d’afavorir un canvi en les relacions socials i els intercanvis i enriquir la comunicació
  • Ha de reeducar sobre el consum compulsiu: Això és necessari? Es de primera necessitat? Què m’aportarà?  Educar per un consum responsable, solidari i enriquidor per les persones i no per les butxaques.
  • Ha de fomentar el teixit associatiu de la zona.
  • Ha de fomentar la confiança i l’ajuda mútua.
  • Ha de trencar amb l’estructura d’intermediaris.
  • Ha de socialitzar coneixements.


ELS ACORDS COMUNS/ LA CARTA DE PRINCIPIS
El primer denominador comú i la base que fonamenta els marges d'actuació i els eixos de treball de l'Ecoxarxa en la seva globalitat descansen en la Carta de Principis o els Acords Comuns Bàsics.
Aquests acords són:
1. Em comprometo a participar de forma  col·laboradora, honesta, generosa, pacífica i solidaria
2. Tots els productes seran sostenibles i intercanviats en criteris de comerç just.
3. Es prioritzaran els productes d’elaboració artesanal per sobre dels industrials i també els productes d’elaboració i procedència ecològica.
4. Em comprometo a respectar i a cuidar l'entorn i tots els éssers que hi viuen.
5. Em comprometo a tenir una actitud proactiva.
6. Em comprometo a practicar l'art de pensar, sentir i fer de forma positiva i constructiva.
7. Estic obert a acollir totes les idees mentre respectin els principis anteriors. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario